PENGUASAAN ISTIQOMAH DALAM KEHIDUPAN

Tuesday, 22 November 2011

PERCANGGAHAN AYAT YANG TERDAPAT DALAM KITAB BIBLE

Untuk tatapan para du'at di jalan Allah, bahawa dalam Kitab Bible, sama ada dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, terdapat banyak kesalahan dan kesilapan yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Ini menunjukkan bahawa Kitab Bible itu bukan datang dari Allah dan bukan kitab Injil atau terjemahan dari Injil, tetapi kitab yang ditulis semula oleh puak-puak Yahudi yang sememangnya 'kaki kelentong'. Di antara kepincangannya:


Matius 1:6: Joseph bapa Isa adalah anak kepada Jacob

Lukas 3:23: Joseph bapa Isa adalah anak kepada He'li.


Corint. 15:5: Isa muncul di hadapan dua belas pengikutnya selepas ia di bangkitkan

Matius 28:16:  Isa muncul dihadapan sebelas pengikutnya selepas ia dibangkitkan.


Matius 19:28: Engkau yang menjadi pengikut saya. Pada masa akan datang apabila anak manusia akan duduk di takhta pujian, engkau akan duduk di dua belas takhta, mengadili dua belas keturunan Israel.

Yohanas 6:70: Tidakkah aku memilih dua belas pengikut dan satu dari kamu mengikut syaitan.


Yohanas 8:14: Kalau saya mencatit mengenai diri saya, maka catitan saya adalah benar.

Yohanas 5:18: Kalau saya saksi pada diri saya, maka saksi saya tidak benar.


Yohanas 8:29: Tuhan bersama saya, Tuhan tidak akan membiarkan saya bersendirian.

Matius 27:46: Oh Tuhanku kenapa engkau meninggalkanku.


Lukas 5:1: (Cerita mengenai nelayan bermula ketika nabi Isa sedang berdakwah).

Matius 4:18: (Cerita mengenai nelayan bermula selepas Nabi Isa disalib mati dan di bangkitkan semula.


Matius 21:18: Isa menghalau keluar orang yang menjual di dalam gereja sebelum memaki pokok ara.

Markus 11:12: Isa menghalau keluar orang yang menjual di dalam gereja selepas memaki pokok ara.


Sam II 10:8: Nabi Daud membunuh 700 askar penungang kuda.

Chon I 19:18: Nabi Daud membunuh 7,000 askar penungang kuda.


Sam II 24:1: Tuhan telah marah dengan kaum Israel, dan menyuruh Nabi Daud menghitung jumlah kaum Israel.

Chon I 21:1: Syaitan telah marah dengan kaum Israel, dan menyuruh Nabi Daud menghitung jumlah kaum Israel.


Raja-raja I 14:26: Nabi Sulaiman mempunyai 40,000 ekor kuda.

Chon I 9:25 : Nabi Sulaiman mempunyai 4,000 ekor kuda.Kejadian 32:30: 
Nabi Yaakub menyatakan ia telah berjumpa Tuhan muka ke muka dan hatinya terasa tenang.

Yohanas 1:18: Tiada seorang pun pernah berjumpa dengan Tuhan kecuali Nabi Isa.


Matius 27:5: Judas gantung diri, mati

Rasul-rasul 1:18: Judas terjun kepala ke bawah, pecah kepala dan isi perut bertaburan di kalangan ramai


Matius 28:1: Mary Magdalene dan seorang lagi Mary melawat kubur Isa.

Markus 16:1: Mary Magdalene dan seorang Mary dan Salome melawat kubur Isa.


Lukas 24:10: Mary Magdalene dan seorang lagi Mary bersama Joanna dan beberapa wanita melawat kubur Isa.

Yohanas 20:1: Mary Magdalene sahaja melawat kubur Isa.


Markus 15:25: Jam tiga, mereka salib Isa.

Yohanas 19:14: Jam enam, mereka salib Isa.


Matius 27:3: Mereka paksa Simon mengangkat salib Isa

Yohanas 19:17: Isa mengangkat salibnya sandiri.


Markus 15:21: Mereka salib Isa di atas palang salib.

Peter 2:24: Mereka menyalib Isa ke pokok.


Markus 15:23: Mereka memberi Isa minum air anggur bercampur kemeyan untuk di minum.

Matius 27:34: Mereka memberi Isa minum air cuka bercampur hempedu untuk di minum

Sekian, wassalamAl Faqir Ila ‘Afwi Rabb

Lutpi Mustafa El-Batnani

TUDUHAN ORIENTALIS TERHADAP ISLAM DAN JAWABANNYA
TUDUHAN PERTAMA
Ada ayat Al Quran bercanggah di antara satu sama lain, iaitu ayat tentang kejadian manusia; dari Salsalin Kal Fakhar, iaitu tanah liat (Surah Ar Rahman: 14), dari Salsalin Min Hamin Masnum, iaitu tanah liat hitam (Surah Al Hajar:28), dari  Atthin' iaitu debu (Surah Al Sajadah: 7), dari At Turab iaitu tanah (Surah Al 'Imran:59) dan dari At Thin Lazib iaitu liat (As Saafat: 11).

JAWAPAN: Di dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang menyatakan tentang konsep penciptaan Nabi Adam a.s. Walaupun pada zahirnya, seolah-olah berlaku pertentangan di antara ayat-ayat yang menyatakan konsep penciptaan Adam a.s. itu, tetapi pada hakikatnya ayat-ayat tersebut tidak berlaku pertentangan jika dikembalikan unsur-unsur kejadian itu kepada tanah, kerana semua jenis-jenis yang disebut itu adalah berasal dari tanah. Di antara ayat-ayat yang menyatakan konsep penciptaan Adam a.s. ialah:

Pertama: Surah Ar Rahman, ayat:14, Allah berfirman (خلق الإنسان من صلصال كالفخار) Maksudnya: " Dia telah mencipta manusia dari tanah liat bagai tembikar ". Yang dimaksudkan dengan 'sal sal' (صلصال) di dalam ayat ini ialah tanah kering atau setengah kering, yang dipanggil 'zat pembakar' (oksigen). Di dalam ayat itu juga disebut 'fakhar' (فخار) iaitu zat arang (Karbon).

Kedua: Surah Hijr, ayat: 28, Allah berfirman (إنى خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون) Maksudnya: " Sesungguhnya Aku telah mencipta manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang dibentuk ". Ayat tersebut juga menyatakan tentang 'sal sal' sebagaimana yang dihuraikan, dan di dalam ayat ini juga disebut 'hama in' (حمأ) sebagai zat pelemas, iaitu zat yang berupa gas dan tidak berbau (nitrogen).

Ketiga: Surah As Sajadah, ayat:7, Allah berfirman (وبدأ خلق الإنسان من طين) Maksudnya: " Dan (Allah) memulakan ciptaan manusia dari tanah ".  Yang dimaksudnya dengan 'thin' (طين) di dalam ayat ini ialah 'atom zat air' (hidrogen).

Keempat: Surah As Saffat, ayat: 11, Allah berfirman (إنا خلقناهم من طين لازب) Maksudnya: " Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari tanah liat". Yang dimaksudkan dengan 'lazib' (لازب) di dalam ayat tersebut ialah 'zat besi' (ferum).

Kelima: Surah Ali 'Imran, ayat:59, Allah berfirman (خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) Maksudnya: " Allah menciptakannya (Adam) dari tanah, kemudian Dia berfirman: Jadilah! Lalu jadi ". Yang dimaksudkan dengan 'turab' (تراب) ialah 'unsur-unsur asli' yang terdapat dalam tanah yang dinamakan zat organisma. Organisma ialah benda hidup yang menjalankan segala fungsi kehidupan.

Keenam: Surah Al Hijr, ayat:29, Allah berfirman (إذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين) Maksudnya: " Maka apabila Aku sempurnakan bentuknya dan Aku tiupkan kepadanya ruh Ku, maka hendaklah kamu tunduk merendah diri kepadanya ".

Ayat-ayat yang disebut itu adalah menunjukkan proses kejadian Adam a.s. sehingga terbentuk jasad manusia yang bernyawa (rohani dan jasmani). Sebagaimana yang telah dijelaskan, 'turab' iaitu zat-zat asli yang terdapat dalam tanah yang dinamakan 'zat organisma'. Zat organis ini terjadi setelah melalui proses persenyawaan antara 'fakhar' iaitu karbon dengan 'sal sal' iaitu oksigen dan 'hama in' iaitu nitrogen serta 'thin' iaitu hidrogen.  Kemudian bersenyawa pula dengan zat besi iaitu ferum, yadium, kalium, silikon dan mangan yang disebut sebagai 'lazib' dalam Surah As Saffat, ayat: 17. Dalam proses tersebut, lalu terbentuk suatu zat yang dinamakan 'protein'.  Inilah yang disebut 'turab' (zat-zat organisma) dalam Surah Ali 'Imran, ayat: 58. Salah satu di antara zat-zat organis yang sangat penting ialah 'zat kalium' yang banyak terdapat dalam jaringan tubuh, terutamanya di dalam otot-otot. Zat kalium ini penting kerana mempunyai aktiviti dalam proses penghayatan iaitu dalam pembentukan bahan halus.  Dengan berlakunya 'Proteinisasi', menjelmakan proses pergantian yang disebut 'Substitusi'. Setelah selesai mengalami substitusi, lalu menggempurkan electron-electron sinar kosmik yang mewujudkan 'sebab pembentukan' (formation) yang dinamakan juga 'sebab wujud' (cause format). Adapun sinar kosmik itu ialah suatu sinar mempunyai kemampuan untuk merubah sifat-sifat zat yang berasal dari tanah. Maka dengan mudah sinar kosmik dapat memproses pembentukan tubuh manusia (Adam) berupa badan kasar (jasmaniyyah) yang terdiri dari anggota kepala, tangan mata, telinga, hidung dan seterusnya. Oleh itu, ilmu pengetahuan exact dapat menganalisa tentang pembentukan tubuh kasar manusia, tetapi tentang ilmu rohani (abstract werenschap) memerlukan ilmu pengetahuan yang berhubung-kait dengan 'metafizikal'. Kedua-dua aspek ini perlu sebagai jalinan yang dominan untuk melengkapkan lagi kejadian manusia[1].

TUDUHAN KEDUA
Dalam Al Quran juga menyebut bahawa Allah tidak Esa, buktinya banyak digunakan kata-kata (Nahnu) yang bererti 'Kami' bagi Allah.

JAWAPAN: Di dalam Ilmu Nahu Bahasa Arab, penggunaan perkataan nahnu (نحن) itu bukan sahaja hanya menunjukkan bilangan yang ramai, tetapi juga digunakan untuk memberi penghormatan (اكرام) atau menunjukkan kebesaran (تعظيم) terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, penggunaan perkataan nahnu ini yang diithlaqkan kepada Allah di dalam Al Quran adalah menunjukan penghormatan ataupun kebesaranNya.

TUDUHAN KETIGA
Islam mengajar poligami semata-mata untuk kepuasan syahwat kaum lelaki dan perkara ini dianggap tidak adil dan berat sebelah.

JAWAPAN: Perlu sekali dijelaskan! Bahawa Islam menjelma di celah-celah   masyarakat  Arab  yang  bergelombang dengan alam jahiliyah yang hitam pekat dan Islam datang dalam keadaan kaum lelaki ketika itu telah beristeri ramai, sebagaimana yang berlaku kepada 'Urwah bin Mas'ud yang mempunyai sepuluh orang isteri[2]. Islam datang hanya untuk mengatur atau menyusun kembali dan kemudian mengubat beberapa penyakit masyarakat yang dihadapi ketika itu. Jelaslah! Bahawa poligami sebenarnya telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Menurut pandangan Islam, masyarakat tidak ubah seperti neraca yang memerlukan keseimbangan di antara satu sama lain. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, imbangan lelaki dan wanita seharusnya sama. Problem sekarang ialah kaum wanita lebih ramai daripada kaum lelaki. Oleh itu, Islam mengatur jalan poligami bagi mengumpul wanita sebagai imbangan dengan lelaki melalui ikatan suci yang dihalalkan. Di Negara Jerman sebagai sebuah negara orientalis telah memilih jalan poligami untuk mengatasi masalah pelacuran dan kelahiran anak-anak pungut. Pada tahun 1948, Muktamar Pemuda Sedunia di Munchen Jerman telah memperkenankan poligami bagi memecahkan masalah jumlah wanita yang semakin bertambah setelah perang dunia kedua. Seorang wanita Jerman berkata: “Aku lebih berbangga menjadi isteri yang kesepuluh dari suami yang bermoral daripada seorang isteri dari suami yang tidak bermoral. Ini bukan pendapat aku, tetapi pendapat seluruh wanita Jerman”[3].  Ini menunjukkan bahawa poligami dalam Islam bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu sahaja, tetapi untuk mengatasi masalah umat manusia di saat ajaran-ajaran lain berpangku tangan tidak terdaya melakukan apa-apa terhadap permasalahan itu[4].

TUDUHAN KEEMPAT
Kedudukan wanita Islam sangat rendah dan terhad; (1) Tidak sebebas wanita barat dan tidak boleh menentukan sendiri siapa suaminya, (2) Hak warisan hanya sebahagian dari warisan lelaki dan (3) Tidak boleh menjadi imam atau pemimpin.

JAWAPAN PERTAMA: Islam memelihara kedudukan wanita dan maruah mereka, Islam telah menetapkan batas-batas halal haram semata-mata untuk melindungi kaum wanita daripada perkara-perkara yang tidak diingini seperti zina, rogol, pelacuran dan sebagainya. Kebebasan wanita Islam meliputi skop yang telah digariskan oleh Islam. Kita lihat kebebasan wanita barat yang tidak mempunyai garis sempadan dalam kehidupan telah mengakibatkan suatu wabak dan gejala sosial yang kronik, justeru timbulnya pelbagai penyakit akibat dari gejala tersebut. Di samping itu, wanita Islam berhak memilih pasangan hidupnya sendiri asalkan kedua-dua pasangan tersebut tidak mempunyai ikatan pertalian darah dan batas keturunan yang mengharamkan perkahwinan menurut Islam. Sebaik-baik perkahwinan itu mesti mendapat persetujuan atau restu daripada kedua.

JAWAPAN KEDUA: Islam telah menetapkan hak wanita di dalam pembahagian pusaka lebih kecil atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan kaum lelaki. Ini kerana konsep Islam telah menetapkan bahawa kaum lelaki adalah pemberi nafkah kepada si isteri masing-masing dan perkara ini juga adalah peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adalah tidak manasabah kaum lelaki yang bekerja bertungkus-lumus untuk memberi nafkah kepada isteri mereka menerima ganjaran yang sedikit.

JAWAPAN KETIGA: Pandangan itu tidak benar, kerana dalam Islam wanita boleh menjadi imam dalam menunaikan solat sesama wanita dan sekiranya yang dimaksudkan dengan imam itu adalah pemimpin, maka wanita  boleh menjadi pemimpin di dalam beberapa jawatan yang ditentukan dalam sektor kerajaan atau seumpamanya.

TUDUHAN KELIMA
Nabi Muhammad s.a.w. adalah pencipta Islam dan pengasas agama Islam.

JAWAPAN: Di dalam akhbar Utusan Malaysia bertarikh 10Mac, 1997 telah memuatkan sebanyak enam belas kumpulan Islam mendesak supaya ukiran marmar yang menggambarkan Nabi Muhammad s.a.w. di dalam Mahkamah Agung, Amerika Syarikat dihapuskan. Pengarah Komunikasi Majlis Perhubungan Amerika-Islam, Ibrahim Hooper telah menyatakan bahawa perkara tersebut merupakan isu sensitif bagi umat Islam. Ukiran yang dibina pada tahun 1931 menggambarkan beberapa orang tokoh sejarah termasuk Maharaja Charlemagne dan King John dari England. Ukiran pedang pada tangan kanan Nabi Muhammad mencerminkan pandangan stereotaip bahawa umat Islam adalah penakluk yang tidak bertimbang rasa. Bagaimanapun, pihak mahkamah itu telah bersetuju untuk menggantikan istilah 'pengasas Islam' pada teks ukiran itu dan menggantikannya dengan istilah 'nabi'.

 Apa yang mahu diperkatakan di sini ialah pandangan jahat musuh-musuh Islam yang boleh mengelirukan umat Islam bahawa agama Islam itu diasaskan oleh Nabi Muhamad s.a.w. Kenyataan ini seolah-oleh benar tetapi pada hakikatnya adalah suatu kesalahan besar. Sebenarnya Nabi Muhamad s.a.w. bukan seorang pengasas Islam dan baginda bukan pencipta agama Islam, tetapi Allahlah yang mencipta Islam dan menurunkan Islam itu untuk anutan semua umat manusia sebagai suatu cara hidup yang abadi. Nabi Muhamad s.a.w. cuma menyampaikan ajaran Islam itu sahaja kepada umat manusia melalui risalah dakwah dan ianya merupakan arahan dari Allah Ta'ala.

TUDUHAN KEENAM
Mereka menuduh Islam bukan agama permodenan dan tidak ada kebebasan dalam ajarannya, mereka mengambil contoh dalam ibadat sembahyang yang mempunyai tatacara dan bacaan yang sama, juga arah mengadapnya sama sahaja sejak dahulu hinggalah sekarang, seolah-olah tidak ada kemajuan dalam sistem ibadat.

JAWABAN: Sesungguhnya Islam adalah agama fitrah dan tabiat, agama akal dan mantik, agama yang indah setiap peredaran masa dan zaman dan juga agama yang sesuai untuk diletakkan di setiap tempat  dan keadaan[5]. Ajaran Islam datang dari Allah, bukan dari ciptaan manusia, sebab itu tidak boleh ditokah-tambah dalam siri pengajaannya kerana ianya sudah cukup lengkap untuk memberi petunjuk kepada umat manusia.

TUDUHAN KETUJUH
Orientalis dan musuh-musuh Islam menuduh Nabi s.a.w. sebagai pedofilia[6] iaitu penyakit seksual di mana keinginan naluri seks kepada kanak-kanak. Nabi mengahwini isterinya Aisyah r.a. ketika beliau berumur 6 tahun (tetapi hanya duduk bersama Rasulullah setelah baginda berhijrah ke Madinah.. ketika itu, Aisyah berumur 9 tahun dan Nabi berumur 53 tahun.

JAWABAN: Di zaman Nabi s.a.w, perkahwinan antara seorang lelaki dewasa dan seorang kanak-kanak perempuan merupakan satu kebiasaan dan telah menjadi adat masyarakat Arab ketika itu. Oleh itu, perkahwinan Nabi s.a.w. dengan Aisyah r.a. ketika beliau masih dalam umur kanak-kanak merupakan perkara biasa ketika itu. Perkahwinan Nabi s.a.w. dengan Aisyah tidak melanggar sebarang undang-undang agama Islam, mahupun adat istiadat masyarakat Arab ketika itu. Ianya dijalankan dengan sah dan dengan kerelaaan daripada kedua-dua belah pihak. Nabi s.a.w. dan Aisyah tidak terus hidup bersama sebaik sahaja berkahwin. Perkahwinan mereka berlangsung sebelum hijrah ketika Aisyah berumur enam tahun, dan hanya duduk bersama Rasulullah setelah baginda berhijrah ke Madinah, ketika itu Aisyah berumur sembilan tahun dan Nabi berumur 53 tahun.

            Ketika dakwah Nabi s.a.w. berlangsung di Mekah dan Madinah, musuh-musuh Islam seperti Abu Jahal dan Abu Lahab berusaha sedaya upaya untuk menghina Nabi s.a.w. dan menghentikan dakwah baginda dengan menyebarkan pelbagai fitnah, berita palsu bahawa Nabi merupakan seorang penyair, orang gila, ahli sihir, pembohong besar, inginkan pangkat dan harta dan sebagainya. Namun Abu Jahal dan Abu Lahab tidak pernah menggelarkan Nabi s.a.w. sebagai seorang
pedofilia. Jelaslah bahawa gambaran ini menujukkan bahawa adat masyarakat Arab ketika itu tidak menganggap perkahwinan dengan kanak-kanak merupakan satu keaiban atau kejanggalan. Kebenaran tentang Nabi s.a.w. juga diterima baik oleh sarjanawan non muslim yang jujur: “It is impossible for anyone who studies the life and character of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but reverence for that mighty Prophet, one of the great messengers of the Supreme. And although in what I put to you I shall say many things which may be familiar to many, yet I myself feel whenever I re-read them, a new way of admiration, a new sense of reverence for that mighty Arabian teacher[7].”

TUDUHAN KELAPAN
Orientalis menuduh Nabi s.a.w. mencipta Al Quran sebagaimana dikemukakan oleh Montgomeryn Watt, Noldeke, Goldizher dan lain-lain dengan membuat tuduhan sedemikian dalam bentuk yang berbeza tetapi maksudnya sama.

JAWABAN:
Tuduhan yang dibuat oleh orientalis ini adalah tidak mempunyai sebarang asas yang kukuh, tidak ada sebarang sandaran bukti sejarah, ianya merupakan khayalan mereka semata-mata. Tuduhan itu tidak lebih dari ulangan semula terhadap apa yang pernah di katakan oleh kaum kafir Quraisy dahulu seperti yang dijelaskan oleh al Quran dalam ayat 4-5 Surah al Furqan, dan telah pun dijawab oleh al Quran dalam ayat: 6. Jika tuduhan mengatakan bahawa Nabi s.a.w. belajar dari seseorang maka ia juga telah dijawab oleh al-Quran dalam ayat 103 surah al Nahl. Sejarah memang nyata bahawa Nabi Muhamad s.a.w. adalah seorang yang ummi, tak tahu membaca dan menulis dan al Qur’an mula dipaparkan oleh Rasulullah s.a.w setelah baginda berumur 40 tahun, sedang corak kehidupan Rasulullah dalam tempoh sebelum itu tidak memberikan sebarang peluang untuk baginda mempelajari dari mana-mana sumber. Bagaimana seorang yang ummi boleh mengarang dan mencipta suatu kitab yang sebegini unik bentuknya? Kalau al Quran itu ciptaan Nabi Muhamad mengapa pula terdapat ayat-ayat yang mengkritik dan menegur baginda sendiri dalam al Quran itu..? Secara logiknya apakah seorang yang ummi mampu untuk mengemukakan dalam al Quran itu perkara-perkara yangseluruh ahli ilmu di masa itu tidak mempunyai sebarang pengetahuan berhubung dengannya seperti ilmu yang berkaitan unsur alam, fakta sains dan sebagainya. Tempoh kerasulan adalah sekitar 23 tahun sahaja sedang Rasulullah s.a.w berada 13 tahun di Makah dengan menghadapi dan berdepan dengan pelbagai tindakan oleh kaum kafir Quraisy, sementara tempoh 10 tahun di Madinah di penuhi dengan pelbagai tugas yang dihadapi oleh Rasulullah saw. Dari pentadbiran, kepada megharungi medan perang, menguruskan berbagai-bagai perkara lain lagi. Logiknya bagaimana baginda mempunyai peluang untuk berfikir dan duduk merenung mencipta dan mengarang al Quran, pada hal kitab ini begitu sempurna dan lengkap kandungannya mencakupi seluruh bidang kehidupan manusia yang tidak dapat ditandingi oleh mana-kitab pun sebelum dan sesudahnya .

TUDUHAN KESEMBILAN
Para Orientalis beranggapan bahawa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebenarnya merupakan sebuah hasil dari saduran atau saringan dari berbagai tradisi Yahudi, Kristian dan Parsi. Begitu juga dalam artikel J. Bryan, yang sedikit menceritakan bagaimana proses Nabi Muhammad s.a.w. mendapatkan wahyunya: “Mohammad dalam tahun-tahun awal, memiliki kesamaan dengan para pedagang Mekah, akrab dengan ajaran adat yang melingkupi berbagai doktrin yang diajarkan oleh tokoh Ibrani, sebuah bangsa yang baik, dalam bentuk yang tidak jelas dan membingungkan. Ia telah mempelajari sebagian hal ini dalam kabilah dagangnya yang ke Suriah, dan dalam beberapa kunjungannya ke pertemuan-pertemuan syair, nenek moyang Welsh Eisteddfod, yang diadakan secara rutin di Okadh dan kota-kota lainnya, di mana masalah-masalah keagamaan dibicarakan secara terbuka. Ia mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas dan dalam dari kaum Hanif, sebuah lembaga kecil yang beranggotakan para pencari kebenaran, warga Mekah, dan para pelajar tentang Judaisme dan Kristen yang tekun. Ia kerananya terbina untuk menolak pemberhalaan dan menerima formula monoteistik iaitu formula La Ilaaha Illallah… Banyak ayat Mekah di dalam al-Quran ditasbihkan kepada kisah Nabi, diambil dari sumber-sumber Ibrani'[8].

JAWABAN: Kalau al Quran itu Nabi cipta hasil penglibatannya dengan kaum Yahudi dan Nasara, mengapa orang yang lebih lama dan lebih banyak bergaul dengan kaum berkenaan tidak mampu untuk mengemukakan hasil seperti itu..? Dan mengapa tidak ada kalangan Yahudi dan Nasara yang menjadi sumber itu sendiri yang mampu, sedangkan mereka sangat-sangat ingin menyekat pengaruh dan ajaran Nabi Muhamad s.a.w. di samping dicabar untuk berbuat demikian.


TUDUHAN KESEPULUH
Seorang ulama Universiti Al Azhar, Mesir bernama Syeikh Ali Abdul Raziq yang terpengaruh dengan idea orientalis telah menulis kitab: ‘Al Islam Wa Usul Al Hukmi[9]’ telah menyatakan: “Nabi besar Muhammad Nabi Muhammad s.a.w. adalah semata-mata utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa mendirkan negara. Nabi tidak  mempunyai kekuasaan dunia , negara atau pun pemerintahan, nabi tidak mendirikan kerajaan atau politik atau sesuatu yang  mirip dengan kerajan, dia adalah nabi seperti hal nya para nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara dan bukan pula  mengajak ummat untuk mendirikan duniawi ..”

JAWABAN: Apa yang dinyatakan oleh Syeikh Ali Abdul Raziq itu secara tidak langsung menerima idea sekularisme, iaitu pemisahan politik dari agama. Fokus masalahnya adalah agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Idea ini dianggap sebagai ‘jalan tengah’ antara ahli agama dengan ahli falsafah dan cendekiawan yang mengingkari agama. Walaupun idea sekularisme tidak mengingkari adanya agama, namun dalam masa yang sama tidak memberikan agama sebarang peranan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Apa yang mereka lakukan adalah memisahkan agama dari kehidupan. Berdasarkan hal ini, maka aqidah yang dianut oleh Barat secara keseluruhannya adalah sekularisme, iaitu pemisahan agama dari kehidupan.

Idea pemisahan agama dari kehidupan) adalah idea kufur kerana Islam sama sekali tidak memisahkan agama dari kehidupan. Idea ini dibawa dan dikembangkan oleh Barat ke dunia Islam setelah mereka mula menjajah Negara Islam. Setelah berjaya menakluk negeri-negeri umat Islam penjajah Barat terus menerapkan sistem pemerintahan sekular mereka di setiap wilayah umat Islam. Sistem dan undang-undang Islam yang sedia ada dibuang lalu diganti dengan sistem dan undang-undang mereka yang dikenali sebagai sistem demokrasi. Barat lalu melantik ejen mereka dari kalangan penguasa Muslim dan mengajar penguasa ini memerintah dengan cara membuat undang-undang sendiri, sesuai dengan kaedah berfikir mereka yang memisahkan agama dari kehidupan. Menerapkan hukum Allah di dalam pemerintahan adalah suatu yang wajib secara qath’ie. Dalam Surah al-Ma’idah, ayat: 44, Allah Ta’ala telah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Pembahasan dan pemahaman yang benar tentang ayat ini amat penting untuk diketahui memandangkan seseorang itu boleh keluar dari aqidah Islam dengan sebab tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka, pemisahan politik dari agama boleh dianggap kafir. Syeikhul Islam dari Turki bernama Syeikh Mustafa Sabri telah menyatakan bahawa pemisahan agama dari politik adalah sedekat-dekat jalan menjadi kufur[10].
Al Faqir Ila ‘Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani
[1] Diolag Masalah Ketuhanan Jesus, hal: 63-67
[2] Al Mar atul Muslimah, oleh: Dr. Ali Abdul Halim Mahmood, hal: 55, Darul Wafa, Kaherah, 1991.
[3] Muhadharat Fi Ath Thaqafah Al Islamiyyah, oleh: Ahmad Muhammad Jamal yang menukil dari surat khabar 'Al Akhbar', Mesir, no. 723,  Kitab As Salamul 'Alami Fil Islam, oleh: Syed Qutb, hal: 73, Kitab Al Islam 'Aqidah Wa Syari'at, oleh: Syeikh Syaltut, hal: 197 dan Kitab Ruh Ad Din Al Islami, oleh: Syeikh 'Afif  Thabarah, hal: 32.
[4] Kitab Tafsir Ayat Al Ahkam, oleh: Muhammad Ali As Sobuni, juz:1, hal:430 .
[5] Ruh Al Islam, oleh Muhammad 'Athiyyah Al Abrasyi, hal: 17, Darul Ehya  Al Kutub Al 'Arabiyyah, Beirut.
[6]“Pedophile: also spelled pedophilia, psychosexual disorder in which an adult’s arousal and sexual gratification occur primarily through sexual contact with prepubescent children. The typical pedophile is unable to find satisfaction in an adult sexual relationship and may have low self-esteem, seeing sexual activity with a child as less threatening than that with an adult.” Encyclopedia Britannica, 1998.
[7] Annie Besant, The Life And Teachings Of Muhammad, Madras, 1932, p. 4.
[8] Pandangan Kaum Orientalis Terhadap Islam, oleh: Muhammad Basir, hal: 211, Yokyakarta: Bentang, 2003
[9] Kitab Al-Islam wa usul Al-Hukm (Islam dan Dasar Pemerintahan) yang ditulis oleh Syeikh Ali Abd al-Raziq, Hakim Mahkamah Syariah, di Mansourah, Mesir. Setelah penerbitan buku itu pada tahun 1925, penulis dan bukunya telah dikritik hebat oleh para ulama Mesir kerana idea yang dilontarkan di dalamnya bercanggah dengan Islam. Jawatankuasa Badan Kibar Ulama al-Azhar, yang dianggotai 24 ulama kanan al-Azhar pada 12 Ogos 1925, bersidang dan membicarakan penulis dan kandungan bukunya dan keputusannya melucutkan jawatan Ali Abd al-Raziq sebagai Hakim Mahkamah Syariah dan gelaran sebagai Syeikh di al-Azhar ditarik balik kerana menilai penulis sebagai sesat serta buku itu serta merta diharamkan. Sebenarnya, Syeikh Ali Abdul Raziq hidup sezaman dengan Mustafa Kamal Ataturk, tokoh sekularisme Turki. Kedua tokoh ini memiliki ideologi politik yang hampir sama. Ataturk mengumumkan penghapusan sistem khilafah (1924) dan menyatakan pemisahan urusan agama dari negara (1925), maka Abdul Raziq menerbit buku yang menyokong Ataturk. Syed Rasyid Ridha tokoh gerakan pembaharuan dan murid-muridnya seperti Hassan Al-Banna pendiri gerakan ‘Ikhwan Muslimin’, telah menolak pandangan yang amat berbahaya ini.
[10]  Mauqiful ‘Aqli Wa al-Ilmi Wa Al-Alam, oleh: Syeikh Mustafa Sabri, , juz: 2, hal: 235 .

USAHA GERAKAN ORIENTALISPENGENALAN
Gerakan orientalis yang berpusat di Eropah mempunyai beberapa rancangan jahat untuk diserap ke dalam pemikiran umat Islam. Sejak jatuhnya Kerajaan Islam Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 gerakan anti Islam anjuran Orientalis dan penjajah tidak berhenti-henti sehingga ke hari ini. Mereka seolah-olah ingin membalas dendam terhadap keunggulan Islam yang berjaya menguasai pemikiran umat manusia di seluruh dunia dengan mengatur manhaj-manhajnya yang syumul dan komprehensif. Hari ini, agama Kristian di Barat kelihatan begitu malap dan tiada sambutan dari orang ramai. Boleh jadi, di sana berlaku krisis nilai dan kemusnahan budaya menyebabkan masyarakat tersebut lebih berminat dengan gaya hidup bebas dan suka berfoya-foya. Mereka tidak berminat cara hidup Kristian yang hanya menumpukan ruangan hidup hanya semata-mata kepada Jesus, tanpa ada program-program yang kompleks untuk aksi kehidupan. Kebanyakan gereja-gereja di Barat menjadi kosong dan manusia di sana kelihatan tidak berminat untuk menunaikan ibadat di sana dan akhirnya di jual kepada orang-orang Islam untuk di buat masjid. Musuh-musuh Islam bersatu seia sekata untuk melaksanakan cara-cara menghancurkan Islam dan prinsipnya sekali dan juga memusnahkan 'aqidah para penganutnya, justeru tempat-tempat yang dianggap suci oleh kaum muslimin.

1. MEMUSNAHKAN INDIVIDU MUSLIM
Mereka telah melancarkan beberapa gerakan anti Islam untuk memusnahkan para penganutnya, di antaranya ialah:

1.1. Gerakan Sosial
Penglibatan kaum remaja dalam pelbagai gerakan sosial boleh mencetuskan babak dan gejala sosial di kalangan mereka dan sekaligus memusnahkan nilai kemanusiaan yang ada pada diri mereka. Mereka telah mewujudkan 'Khidmat Sosial' untuk memberi khidmat seks kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Pergaulan bebas para remaja antara teruna dan dara telah mencetuskan aksi yang kronik dan begitu juga dengan ketagihan arak dan dadah[1]. Seorang orientalis Barat telah berkata:

 "Kuasa segelas dengan seorang penyanyi di sebelahnya akan dapat menghancurkan umat Muhammad lebih daripada kuasa yang dapat dilakukan oleh seribu mariam, namun kedua-dua benda ini akan melenyapkan mereka ke dalam cintakan kebendaan dan nafsu syahwat[2] ". 

1.2. Seks Bebas (Free Sex)
Di antara rancangan musuh-musuh Islam untuk memusnahkan penganutnya ialah dengan mewujudkan suatu teori iaitu Teori Freud yang menafsirkan segala sesuatu dari perilaku manusia itu menerusi jalan naluri seks dan kebebasan melalui jalan syahwat dan kelazatan. Mereka menyatakan:

" Sesungguhnya Freud itu orang kita, dan dia akan terus mempamirkan teori perhubungan seks di bawah cahaya matahari supaya perkara tersebut kekal dalam ingatan kaum pemuda sebagai suatu cara yang suci dan menjadikan tugasnya yang utama ialah mengenyangkan naluri-naluri seks semata-mata dan ketika itu nanti akan runtuhlah moralnya[3] ".

1.3. Pemusnahan Akhlak
Orang-orang Yahudi dan Orientalis mempunyai hasrat yang sama terhadap orang-orang Islam. Mereka melahirkan perasaan dendam kasumat terhadap Islam sejak dahulu lagi. Cuba kita lihat apa yang dinyatakan oleh protokol Yahudi kesembilan:

" Kita telah berjaya menyesatkan kaum-kaum yang bukan Yahudi, merosakkan moral mereka dan membiarkan mereka terus hidup bodoh dengan mengajar mereka prinsip yang kami sendiri menganggapnya salah dan tidak betul, meskipun dengan cara kita paksakan ke atas mereka untuk menerimanya[4]".

Di antara protokol-protokol yang dikemukakan oleh golongan Masonic Yahudi ialah: " Kita mesti bekerja keras untuk meruntuhkan akhlak dam moral manusia dari segala aspek dan lapangan, agar dengan itu mudahlah kita menguasai mereka[5]". 

1.4. Menghalalkan Pelacuran
Pelacuran merupakan suatu pekerjaan yang berbentuk khidmat tertua di dunia yang diiktiraf oleh masyarakat dunia sehingga ke hari ini sekalipun ianya memberi banyak keburukan dan penyakit kepada umat manusia seluruhnya. Di antara beberapa keburukkan yang diperolehi dari hasil pelacuran ialah penyakit seks seperti sifilis, syangkroid, gonorea, limfogranuloma venereum, granuloma inguinale, jangkitan alat kelamin tak khusus, trikomoniasis, kandidiasis, kudis buta, kutu ari-ari, herpes genitalis, ketuat alat kelamin, moluskum kontagiosum dan yang terakhir ialah penyakit aids. Berlakunya juga keruntuhan rumah tangga, kelahiran anak luar nikah, berlakunya kerosakkan nasab keturunan, kemusnahan hidup, krisis nilai, keruntuhan moral dan akhlak dan pelbagai keburukan lagi. Pertubuhan Pembebasan Wanita (Women Liberation) di Barat telah berjuang menyuarakan hak-hak mereka supaya mengharuskan pelacuran di dalam memberi khidmat sosial kepada mereka yang memerlukan dan hari ini pelacuran bukan lagi di anggap suatu pekerjaan yang hina bahkan ianya adalah suatu perusahaan yang boleh mendatangkan banyak keuntungan di samping memberi kepuasan yang sementara.

1.5. Pertandingan Sosial
Protokol Yahudi yang ketiga belas ada menyebut: " Kita akan melalaikan manusia dengan pelbagai jenis hiburan dan permainan, kita segera memulakan pengiklanan di dalam akhbar mengajak manusia untuk memasuki pertandingan dari segala rancangan".

Kini, anak muda dan kaum remaja Islam amat tergila-gila dengan rentak dan irama muzik yang mengasyikkan sehingga menolak Al Quran ke tepi sebagai hiburan dan dirinya. Harian hidup mereka dipenuhi dengan pelbagai warna aksi hiburan, mereka lebih menyanjung tinggi artis pujaan mereka daripada mengenal tokoh-tokoh Islam, padahal artis tersebut tidak ada kena mengena dengan mereka. Bahkan di sana terdapat di kalangan remaja Islam yang berani pergi jauh dari itu dengan menyertai pertandingan yang diadakan semata-mata merosakkan imej Islam dan umatnya sendiri seperti pertandingan ratu cantik, aksi drama atau teater yang memesongkan 'aqidah dan sebagainya.   

2. MEMUSNAHKAN KELUARGA MUSLIM
Impian mereka yang jahat itu tidak hanya terhenti kepada individu sahaja, bahkan juga kepada meruntuhkan kerukunan institusi keluarga muslim. Sistem kekeluargaan umat barat hari ini telah  jauh terpesong dari landasan kemanusiaan dan hakikat hidup sebenar. Mereka hanyut dibawa arus jahiliyah moden yang memusnahkan segala rupa bentuk pemikiran dan aksi kehidupan mereka seharian. Sistem kekeluargaan mereka telah punah-ranah dan kebanyakan remaja mereka lebih suka hidup bebas di antara pasangan masing-masing. Akibatnya, timbul pelbagai gejala yang tidak dapat dibendung lagi. Untuk mengatasi masalah tersebut, tokoh-tokoh sosiologi mereka telah memikirkan cara-cara mengatasi masalah tersebut, di antaranya ialah:

2.1. Kahwin Percubaan (Trial Marriage)
Pasangan tersebut hidup bagaikan suami isteri tetapi mereka belum berkahwin. Setelah mereka rasakan secucuk dan boleh hidup sebagai sepasang suami isteri barulah mereka kahwin. Perkara ini berlaku kepada bintang bola sepak terkenal Deigo Maradona yang berkahwin setelah mendapat dua orang anak. Kalau mereka merasakan lebih suka hidup seperti pasangan kekasih tanpa proses perkahwinan, perkara tersebut bukan menjadi suatu keaiban dan kesalahan bagi mereka bahkah ianya menjadi suatu pendekatan untuk dihayati. Hal ini berlaku kepada bintang filem terkenal iaitu Farrah Fawcett dan Ryan O'neal yang hidup bersama di bawah ikatan kekasih selama 17 tahun tanpa berkahwin. Hasil perkongsian hidup bersama itu melahirkan seorang anak bernama Redmond 12 tahun[6].

2.2. Tukar-menukar Pasangan Suami Isteri
Gejala sosial yang berlaku di barat telah mengubah keagungan nilai  kemanusiaan  dan  kerukunan rumahtangga. Perkahwinan tidak lagi dianggap sebagai suatu tuntutan penting yang disuruh dalam ajaran agama, bahkan mereka boleh hidup tanpa berkahwinan dengan pasangan hidup masing-masing. Kadang-kadang perkahwinan itu pula tidak dibina di atas suatu keyakinan yang mutlak, mereka bebas bertukar-tukar pasangan suami isteri dengan saudara mereka ataupun dengan sesiapa sahaja yang mereka sukai. Isteri bebas meniduri sesiapa sahaja di kalangan suami saudara mereka dan begitu pula si suami bebas meniduri isteri saudara mereka. Kadang-kadang mereka berempat bertukar-tukar isteri di dalam suatu bilik memperkosa isteri saudara mereka masing-masing. Biasanya perkara ini perkara di dalam suatu upacara tertentu di kelab-kelab, festival dan sebagainya.

3. MEMUSNAHKAN MASYARAKAT ISLAM
Apabila musnahnya keluarga muslim dengan sendiri akan musnahlah masyarakat muslim yang berdiri di atas elemen ketundukkan diri kepada Tuhan. Di sana akan lahirlah masyarakat pondan dari kalangan masyarakat muslim yang tidak lagi bermaya untuk bangkit menghadapi cabaran masa hadapan[7]. Oleh sebab itu, mudahlah gerakan orientalis memasukkan jarum dakyahnya ke dalam masyarakat Islam yang pondan itu.

4. MEMUSNAHKAN MINDA UMAT ISLAM
Para mubaligh Orientalis berusaha memusnahkan dan mematikan pemikiran umat Islam, justeru memutuskan pertalian mereka dengan Allah. Dengan itu, mereka akan menjauhkan diri dari peraturan Islam dan berjalan di dalam  kehidupan yang serba boleh tanpa dibatasi persoalan halal haram. Oleh itu, mereka akan jatuh dan terjunan jauh dari perspektif Islam.  Salah seorang ketua Persatuan Mubaligh Orientalis yang bernama Samuel Zwemer berkata kepada para mubaligh pada sidang muktamar Jeruselam tahun 1935:

" Sesungguhnya tugas menyebaran dakyah Kristian yang diamanatkan oleh negara-negara Kristian  kepada kamu adalah untuk menyebarkan ke negara-negara yang mempercayai Muhamad, bukanlah semata-mata untuk menarik kaum muslimin kepada agama Kristian sahaja, bahkan tugas kamu yang lebih penting ialah mengeluarkan individu muslim dari agama Islam, supaya ia menjadi seorang makhluk yang tidak ada pertalian sama sekali dengan … Sekiranya mereka belajar, maka pelajaran itu adalah menurut syahwat, jika mereka mengumpulkan wang, maka wang tersebut adalah untuk syahwat, jika mereka menjawat jawatan di jabatan tinggipun, tujuannya adalah untuk syahwat semata-mata, pendek kata mereka bekerja keras di dalam segala urusan adalah untuk sampai ke puncak syahwat[8]".

            Seorang mubaligh Takeley telah berkata: "Kita mesti menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah yang sepadan dengan negara barat yang tidak berunsurkan agama, kerana kebanyakkan kaum muslimin kini telah bergoncang kepercayaan mereka mengenal Islam dan Al Quran, ketika mereka mula mempelajari buku-buku sekolah barat dan mereka mula mempelajari bahasa-bahasa asing[9]".

5. MENGHAPUSKAN AL QURAN
Orang-orang Orientalis mengira bahawa Al Quran merupakan sumber kekuatan bagi orang-orang Islam dan ianya juga sumber inspirasi menyelesaikan apa jua bentuk permasalahan  yang dihadapi oleh umatnya di dunia dan di akhirat.  Gladstone pernah berkata di dalam satu persidangan Dewan Parlimen Inggeris dan ketika itu tangannya mengangkat Mashaf di hadapan sidang hadirin:

" Selagi Al Quran ini berada di tangan kaum muslimin, selagi itulah Eropah tidak dapat menguasai Timur dan selagi itulah Eropah tidak akan dapat hidup dalam keadaan aman damai[10]".

William Geyford Balcroff salah seorang mubaligh Orientalis pernah berkata: " Apabila Al Quran itu lenyap dan Kota Mekah hilang dari ingatan negara Arab, ketika itu barulah kita dapat melihat orang-orang Arab akan menjejaki jalan tamaddun Barat, jauh menyimpang dari Muhammad dan kitabnya[11]".  

Seorang paderi  yang sangat bencikan Islam bernama Cately telah mengatakan: " Menjadi kewajiban kepada kita mempergunakan Al Quran yang merupakan sekuat-kuat senjata di dalam Islam untuk memukul Islam itu sendiri, sehingga akhirnya kita berjaya membasminya sama sekali, kita pasti menerangkan kepada kaum muslimin bahawa yang benar di dalam Al Quran itu bukanlah baru dan yang baru itu tidak benar sama sekali[12] ".

6. MEMUSNAHKAN AJARAN ISLAM
Di antara gambaran dan aspek-aspek yang biasa ditonjol untuk mengelirukan manusia terhadap Islam ialah menggambarkan bahawa ajaran Islam  mengajak kepada keganasan. Ungkapan 'Di Bawah Kilauan Pedang' telah memberi pengertian bahawa Islam agama yang sukakan pergaduhan, pertelingkahan, perkelahian, pertengkaran, permusuhan dan seterusnya menimbulkan aksi dan babak peperangan.  Dalam erti kata yang lain, ajaran Islam lebih cenderung kepada keganasan dan pembunuhan. Dengan memperalatkan pertubuhan antarabangsa dan menyebarkan gambaran jahat mereka terhadap Islam di ruangan akhbar dan media massa telah mencetuskan reaksi spontan kepada masyarakat dunia betapa punahnya ajaran Islam. Walaupun pada hakikatnya perkara itu tidak benar, tetapi dengan gambaran itu mereka telah berjaya menipu umat manusia seluruhnya terhadap kemurnian Islam.  Mereka menggambarkan tokoh-tokoh gerakan Islam sebagai pencetus aksi keganasan di seluruh dunia. Kebencian kepada Islam itu jelas kelihatan apabila perasaan kefanatikan digambarkan dalam nyanyian tentera Itali ketika memerangi Tripoli:

" Aku akan memerangi dengan kekuatan ku untuk menghapuskan Al Quran yang selalu dipuja-puja oleh umat Islam, umat yang terkutuk itu”[13].

 Sedangkan kemasukan tentera Itali ke Tripoli adalah untuk menjajah dan mereka telah mendapat tentangan yang sengit dari penduduk tempatan yang tidak suka kehadiran tentera Itali.


7. MELENYAPKAN PEMERINTAHAN ISLAM
Orientalis sejak dahulu lagi telah berkompromi dengan musuh-musuh Islam berusaha untuk meruntuhkan Islam dan juga melenyapkan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islam. Puak-puak orientalis telah bersatu di bawah satu panji-panji yang disertai oleh Inggeris, Greek, Itali dan Perancis telah mengambil peluang dengan kelemahan kerajaan Uthmaniyyah dan akhirnya mereka telah berjaya meruntuhkannya. Maka berlaku di sana suatu persidangan muktamar Luzan untuk mengadakan perdamaian di antara kedua-dua belah pihak yang berperang. Inggeris telah mensyaratkan kepada pemimpin negara Turki yang khianat bernama Mustafa Kamal Ataturk, bahawa mereka tidak akan mengundurkan diri dari bumi Turki kecuali setelah melaksanakan syarat-syarat, di antaranya memilih perlembagaan sivil menggantikan perlembagaan Islam. Apabila Menteri Luar Inggeris yang bernama Carzoun bercakap di Parlimen mendedahkana apa yang berlaku di Turki, orang ramai bangun memprotes dengan keras tindakan yang dilakukan oleh Carzoun. Mereka merasa hairan bagaimana Inggeris boleh mengiktiraf kemerdekaan Turki, lalu Carzoun menjawab:

" Kita telah melenyapkan Turki yang tidak akan bangun lagi sesudah ini, kita telah menghapuskan sumber kekuatannya yang terdiri di atas dua perkara; Islam dan pemerintahan berkhilafah"[14]

8. MEMUSNAHKAN KESATUAN UMAT ISLAM
Gerakan orientalis dahulu dan sekarang bukan sahaja bergerak semata-mata untuk menyeru manusia menganut ajaran Kristian atau Yahudi, bahkan di sana ada suatu tujuan dan matlamat di sebalik tirai tersebut, iaitu menghancurkan kesatuan umat Islam sejagat. Seorang paderi bernama Simon telah menyatakan:

 " Sesungguhnya persatuan Arab Islam menyatukan cita-cita besar semua bangsa-bangsa Islam dan membantu mereka keluar dari cengkaman Eropah, sedangkan penyebaran Kristian adalah satu-satunya gejala yang penting untuk mematahkan ikatan tali gerakan itu, oleh sebab itu kita mesti menggunakan penyebaran Orientalis ini untuk memalingkan tujuan kaum muslimin daripada persatuan Islam itu[15]".

Manakala seorang mubaligh  bernama Lawrance Brown telah berkata: " Jika kaum muslimin dibiarkan bersatu dalam sebuah empayar Arab, mereka akan merupakan suatu laknat dan bahaya besar terhadap alam seluruhnya, dan kemungkinan juga perkara ini merupakan suatu ni'mat baginya. Tetapi, jika mereka semua berpecah-belah, nescaya mereka akan terus-menerus hidup tanpa harga dan tanpa kesan[16]".

Pada tahun 1907, suatu muktamar besar telah diadakan di Eropah dan disertai oleh ramai ahli fikir dan ahli politik barat dan muktamar itu diketui oleh Menteri Luar Kerajaan British. Muktamar itu berjalan selama hampir sebulan dan para peserta telah mendedahkan bahaya-bahaya luar yang mungkin menghapuskan tamaddun barat yang hampir-hampir malap ini. Mereka berpendapat kaum musliminlah yang merupakan sebesar-besar bahaya yang mengancam Eropah. Maka para peserta muktamar itu telah memutuskan supaya menghalang penubuhan suatu persatuan atau persepakatan antara negara-negara Asia Barat, kerana Asia Barat berbangsa Islam, jika mereka bersama nescaya akan merupakan satu-satunya bahaya yang mengancam masa depan Eropah. Akhir sekali, mereka merancang dan menetapkan untuk membangunkan bangsa Yahudi yang memusuhi kaum Arab dan muslimin di Timur Suez (Suez Canal) untuk memecah-belahkan kaum muslimin. Kerajaan British telah membuka tangan untuk memberi kerjasama dan bantuan terhadap Zionisme antarabangsa yang telah ma melaungkan penubuhan suatu negara Yahudi di Palestin[17]

Sekian, wassalamAl Faqir Ila ‘Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani


[1]  Tarbiyah Al Aulad, juz: 2, hal: 764
[2]  Ibid, juz: 2, hal: 763.
[3]  Makaid Sohyuniyyah, oleh: Prof. Abdul Rahman Hanbakah, hal: 233-238
[4]  Ibid, hal:233-238.
[5]  Ibid, hal: 233-238.
[6]  Utusan Malaysia, 6Mac, 1997.
[7]  Mu'alim Fi At Tariq, hal: 56.
[8]  Juzur Al Bala', hal: 275
[9]  At Tabsyir Wal Isti'marah, oleh: Faruq Walkhalidi, hal: 88.
[10]  Al Islam 'Ala Muftariq Al Thuruq, oleh: Muhammad Asad, hal: 39.
[11]  Juzur Al Bala', hal: 201.
[12]  Al Tabsyir Wal Isti'mar, oleh: Faruq Walkhalidi.
[13]  Limaza Taakhara Al Muslimun Wa Limaza Taqaddama Ghairuhum, hal:57, oleh: Al Amir Syakib Arsalan.
[14]  Al Ardi Wa Asy Sya'bi, hal: 46, juz: 1 dan Kaifa Huddimat Al Khilafah,  hal: 190.
[15]  Kaifa Huddimat Al Khilafah, hal: 190.
[16]  Juzur Al Bala', hal: 202.
[17] Al Muamarah Wa Ma'rakatu Al Mashir, hal: 25.