PENGUASAAN ISTIQOMAH DALAM KEHIDUPAN

Tuesday, 28 August 2012

I’JAZ AL-BAYANII’jaz al-Bayani ini merupakan i’jaz yang terdapat dalam struktur ayat-ayat dengan penyusunan kalimah yang menarik dan indah yang tidak mampu ditiru atau ditandingi oleh sesiapapun, sekalipun mereka terdiri dalam kalangan pakar-pakar bahasa dan para pujangga. I’jaz ini merupakan elemen penting jika hendak dibandingkan dengan i’jaz-i’jaz yang lain, kerana risalah kenabian Muhamad s.a.w. yang muncul di tengah-tengah simpang-siur masyarakat Arab memang terkenal dengan ketinggian ilmu sastera dan bahasa dari sudut balaghah dan fasohah kalam serta keunikan sya’ir. Dengan nilai-nilai sastera yang begitu indah, susunan kalimah yang sangat menarik, deretan perkataan yang dibentuk mengikut alunan seni dan bebas dari kesalahan dan kesilapan, maka amat mustahil jika difikirkan bagaimana Nabi s.a.w. mampu menulis al-Qur’an sebagaimana yang didakwa oleh golongan orientalis, sedangkan baginda s.a.w. seorang yang ummi dan tidak pernah berguru dengan sesiapapun.

Di sini jelaslah kepada kita bahawa al-Qur’an itu merupakan kitab i’jaz yang turunkan oleh Allah, bukan dari produk pemikiran Nabi s.a.w. Di samping itu al-Qur’an telah menjadi rujukan utama para ulama, terutama dalam kalangan ulama tafsir, ulama fiqh dan ulama lughah untuk membuat huraian dan istinbat dalam sesuatu hukum menurut perbahasan dan kaedah nahu, balaghah dan sebagainya. Nilai-nilai kekuatan dalam ayat-ayat al-Qur’an boleh menimbulkan kesan abadi dalam hati sanubari dan jiwa nurani apabila dihayati maksud dan pengertiannya, melihat barisan kalimah dan gaya bahasanya, kehalusan dan susunan ayat-ayatnya, kesenian bacaan dan qira’atnya, unsur-unsur balaghah dan fasohah lughah dan lain-lain lagi yang tiada tandingannya. I’jaz ini berlaku disebabkan beberapa perkara:

Pertama: Kerana ketidak-mampuan manusia untuk menandinginya, sama ada mencipta surah atau ayat atau gaya bahasa yang setanding dengan al-Qur’an. Perkara ini berlaku kerana manusia tidak mempunyai kemampuan dan ‘peralatan intelektual’ yang cukup untuk menandingi penggayaan bahasa al-Qur’an, di samping tidak boleh mencipta maksud bagi setiap patah perkataan dengan tepat.

Kedua: Akal fikiran manusia masih ‘tumpul’ dan perlu diasah dengan tajam untuk menguasai semua sekali setiap makna dan pengertian yang terpapar dalam setiap huruf, kalimah, perkataan, ayat, lapaz dan termasuk ikatan antara surah dengan surah dalam al-Qur’an.

Ketiga: Begitu juga dengan jalan cerita dan kisah-kisah yang terdapat dalam al-Qur’an, dihuraikan melalui susunan ayat yang menarik dan penuh keyakinan, para pembaca yang membaca ayat-ayat tersebut seolah-olah tidak mengetahui bahawa ayat-ayat itu berbentuk cerita ataupun kisah, kerana kehalusan bahasa dan susunan ayat-ayat yang menarik serta alunan balaghah yang dilukiskan itu membuatkan para pembaca terpesona dengan lirik bahasa al-Qur’an.

            Bahasa yang diguna-pakai dalam al-Qur’an adalah bahasa biasa dan mudah difahami, tetapi cara penggunaan bahasa dan corak penyusunan struktur ayat yang mengandungi nilai-nilai balaghah yang tinggi adalah faktor yang membezakan bahasa al-Qur’an dengan bahasa Arab biasa. Sebagai contoh, bagaimana ayat al-Qur’an dapat menzahirkan sesuatu yang maknawi, tetapi ianya kelihatan hakiki.

Maka, benarlah firman Allah Ta’ala:

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ[1]

Maksudnya: “ Dan malam apabila ia hampir habis dan siang apabila ia mulai terang”.
            Syed Qutb menafsirkan perkataan (عَسْعَسَ) sebagai (اظلم) iaitu kegelapan[2], yang menggambarkan suasana malam yang gelap kelihatan, lalu ia bergerak pergi dengan perlahan-lahan. Suasana malam yang kelihatan gelap-gelita, seolah-olah ianya kaku dan tidak beranjak, sebenarnya malam itu tidak mampu untuk memonopoli kegelapan, malam hanya memberi laluan dan keizinan sahaja kepada kegelapan untuk bergerak di atas ubun-ubunya. Walaupun begitu, suasana gelap itu memang sinonim dengan kehadiran malam yang datang menjelma. Namun, hakikatnya keheningan malam itu sentiasa mengorak langkah dan merangkak secara beransur-ansur, manusia dan makhluk yang ada di atas perut bumi ini tidak terganggu dengan pergerakan malam itu, kerana pergerakannya secara perlahan-lahan, tidak mengeluarkan bunyi dan apa-apa bentuk suara, malam itu tidak akan kekal dengan warna kegelapannya. Sesudah itu digambarkan pula kehadiran waktu subuh yang kelihatan bernafas, seolah-olah subuh itu baru bangkit dari tidur, lalu bingkas bangun menghelakan nafasnya untuk meneruskan program kehidupan. Ini kerana, suasana waktu subuh itu menunjukkan paparan hidup baru yang hendak bermula. Lazimnya, setelah manusia bangkit dari tidurnya, maka suasana waktu subuh itu merupakan langkah baru untuk memulakan tugas hariannya.

            Sesungguhnya keindahan ayat-ayat al-Qur’an dari sudut bayani hanya dapat dikuasai oleh mereka yang benar-benar faham dan mengerti tentang kaedah Lughah Arabiyah. Kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat-ayatnya itu seolah-olah mampu berjalan dengan sendiri dan boleh mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang berlaku sehingga dapat mencetuskan roh kekuatan dalam diri manusia. Kehalusan bahasa dan penggunaan uslub al-Qur’an yang seimbang dan menakjubkan itu mampu membawa manusia ke darjat yang lebih tinggi untuk menghubungkan diri mereka dengan keagungan Tuhan. Pemilihan huruf yang dipersembahkan dalam ayat-ayat al Qur’an itu memperlihatkan gaya susunan konsonan dan vokal yang sangat serasi sehingga memudahkan pengucapan dan pemahaman. Dengan keunikan nada, bunyi, harakah, imbangan baris fathah, kasrah, dhammah dan sukun serta mad dan ghunnah melambangkan kerjasama dan peranan yang erat di antara kalimah-kalimah yang disusun itu.[3]
Sekian, wassalam


Al Faqir Ila ‘Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani


[1]  Al-Qur’an, at-Takwir:  81: 18.
[2]  Syed Qutb, Fi Zilal al-Qur’an, jil: 6, hlm: 3841
[3] Nur Kholis. 2008. Pengantar Studi al-Qur’an dan Hadist, hlm: 116. Yogyakarta: Teras.

No comments:

Post a Comment