PENGUASAAN ISTIQOMAH DALAM KEHIDUPAN

Monday, 25 June 2012

PENGERTIAN AL-QUR'AN


Di sana terdapat beberapa pandangan dan perbahasan para ulama mengenai asal usul perkataan al-Qur’an. 

Al-Qur’an Menurut Bahasa
Di antaranya ada yang menyatakan perkataan ini berasal dari perkataan ‘qarinah’ (قرينة) yang bererti: bersambung atau berhubung, kerana ayat-ayat al-Qur’an  sentiasa bersambung dan berhubung di antara satu sama lain, di mana kata-kata masdarnya ialah Quran (قرأن).

          Ada pula dalam kalangan ulama menyatakan perkataan al-Qur’an adalah berasal dari perkataan ‘qar’u’ (قرْء) yang bererti: mengumpulkan dan menghimpun, kerana ayat-ayat al-Qur’an  adalah ayat-ayat yang dikumpul dan dihimpun dalam satu kitab, di mana kata masdarnya berasal daripada: qara’a, qira’atan wa qur’anan (قرأناً).

         Ada juga yang menyatakan al-Qur’an berasal dari perkatan ‘qira’ah’ (قراءة) yang bererti baca, kerana ayat-ayat al-Qur’an  itu adalah ayat-ayat yang dibaca dan membacanya merupakan suatu ibadat, di mana masdarnya ialah  Quran (قرأن) yang diambil dari wazan ‘fa’lan’ (فعلان) sama seperti lapaz ‘ghufran’ (غفران) dan ‘syukran’(شكران).

      Dalam kalangan ulama menyatakan bahawa perkataan al-Qur’an adalah nama khas bagi sebuah kitab yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. sama seperti Taurat dan Injil, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[4]

Maksudnya: “Dan apabila ayat-ayat al-Qur’an itu dibacakan, maka hendalah kamu dengar dan diam, supaya kamu beroleh rahmat”.

Al-Qur’an Menurut Istilah
Menurut Syeikh Dr. Muhamad Abdul ‘Azim Az-Zarqani telah menyatakan bahawa al-Qur’an  ialah lapaz yang diturunkan kepada Nabi s.a.w. bermula dari awal Surah al-Fatihah sehingga akhir Surah an-Nas.

    Manakala Syeikh Muhammad 'Ali al-Shobuni telah mendefinisikan bahawa al-Qur’an itu sebagai firman Allah yang tiada tandingan, yang diturunkan kepada Nabi Muhamad s.a.w. penutup para nabi-nabi dan rasul-rasul, dengan perantaraan Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan Surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah an-Nas.Sekian, wassalam


Al Faqir Ila ‘Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani


[1] Rosmawati Ali @Mat Zin. 1997. Pengantar Ulum al-Quran, hlm: 25. Kuala Lumpur: Prospecta Printers Sdn.Bhd.
[2] Dr. Muhamad Abdul ‘Azim az-Zarqani. 2001, Manahil al-‘Urfan Fi ‘Ulum al-Quran,  jil: 1, hlm: 13. Kaherah: Dar al-Hadith.
[3]  Rosmawati Ali @Mat Zin. 1997. Pengantar Ulum al-Quran, hlm: 23.
[4] Al Quran, Surah al-A’raf: 7: 204
                        [5]  Dr. Muhamad Abdul ‘Azim az-Zarqani. Manahil Al ‘Urfan Fi ‘Ulum Al Quran, jil: 1, hlm: 16-18.
                [6] Muhamad Ali al-Shobuni. 1985. At Tibyan Fi Ulum Al Quran, hlm: 6.

No comments:

Post a Comment