PENGUASAAN ISTIQOMAH DALAM KEHIDUPAN

Tuesday, 28 August 2012

I’JAZ AL-‘ADADI


I’jaz al-‘Adadi ini bererti kei’jazan al-Qur’an mengenai bilangan, sama ada pada bilangan lapaznya, bilangan perkataannya, bilangan ayat-ayatnya dan bilangan surah-surahnya yang tidak pernah berubah, sama ada berubah dari sudut pertambahan atau dari sudut berkurangan. Sifat-sifat ini akan kekal sehingga ke hari kiamat walaupun terdapat di sana usaha-usaha untuk mempertikaikan kewibawaan al-Qur’an. Terdapat dalam kalangan orientalis dan konco-konconya gerakan Kristian cuba meniru gaya bahasa al-Qur’an dan membuat surah yang menyamai Surah al-Fatihah:

الحَمْد لِلرَّحْمَن رَبِّ الأكْوَان المَلِكِ الدَّيَّانِ لَكَ العِبَادَةُ وَبِكَ الْمُسْتَعَانِ اِهْدِنَا صِرَاطَ الإيْمَان

Maksudnya: “ Pujian bagi rahman, tuhan sekalian alam, raja segala agama, bagi kamu ibadat, dengan kamu persediaan, tunjukkanlah kami jalan iman”.

            Dilihat dari sudut Ilmu balaghah dan ilmu Bayan mengenai ayat di atas ternyata ianya mengandungi banyak kelemahan. Penulis ayat ini dari kalangan orang Kristian ber­usaha memetik makna dan meniru gaya pengertian dalam Surah al-Fatihah. Ternyata, ungkapan bodoh ini kelihatan cacat dan pincang, dan tidak mempunyai apa-apa tujuan apakah yang hendak dimaksudkan dalam ayat yang direka ini. Pada ungkapan pertama: (al-Hamdu Li Rahman), kita tidak menemui apa-apa konsep uluhiyah dan rububiyah yang hendak disandarkan kepada ketuhanan Allah dan konsep perhambaan manusia terhadap ketuhanan Allah.

            Kalau kita membaca Surah al-Fatihah dan membandingkan dengan ayat di atas, sudah tentu dering bacaannya amat berbeza. Surah al-Fatihah mempunyai frekuensi yang saling terikat dan berkait di antara dering bacaannya, naik turun nada dan iramanya adalah sama, imbangan lapaz dan perkataannya seiring, seolah-olah ianya sentiasa bekerjasama, manakala dari sudut pengertian dan maknanya pula menimbulkan pengabdian dalam hati sanubari dan jiwa nurani kepada ketuhanan Allah. Akan tetapi, ungkapan ayat ciptaan itu tidak langsung memperlihatkan kekuatan bahasa dan tidak mengandungi apa-apa bentuk keistimewaan mengenai uslub balaghah. Maka inilah yang disebut sebagai i’jaz al-‘adadi, di mana bilangan lapaz dan perkataan ayat-ayat al-Qur’an tidak boleh ditambah atau dikurangkan.

            Dr. Abu Zahra’ al-Najdi telah menjelaskan mengenai i’jaz al-‘Adadi dalam kitabnya ‘Min al-‘Ijaz al-Balaghi Wa al-‘Adadi Li al-Qur’an al-Karim’ (I’jaz Balaghi Dan I’jaz ‘Adadi Dalam al-Qur’an) telah menghuraikan mengenai bilangan angka dalam al-Qur’an yang menunjukkan bahawa ianya adalah Kalamullah yang tidak sedikitpun mengandungi kecacatan atau kelemahan.[1] Beliau juga menghuraikan sejarah perhitungan ber­kenaan dengan al-Qur’an sejak zaman ulama Salaf lagi, tetapi beliau sendiri mengakui sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan Abdul Razaq Nawfal dari Mesir. Pada tahun 1975 beliau menulis sebuah kitab berjudul ‘al-I’jaz al-'Adadi Li al-Qur’an al-Karim’ (I’jaz Adadi Bagi al-Qur’an al-Karim) dan mendapati bahawa terdapat pasangan kata-kata yang frekuensi dari sudut sebutan yang sama dalam al-Qur’an. Di sini dinyatakan beberapa contoh hasil perhitungan yang ditemui oleh Abdul Razaq Naufal, di antaranya ialah perkataan iblis dan isti’azah disebutkan 11 kali, perkataan  ma’shiyah dan syukr  beserta turunan katanya disebutkan 75 kali, perkataan al-dunya dan al-akhirat disebutkan 115 kali, perkataan al-malaikat dan al-syaitan disebutkan 88 kali, perkataan al-harr (panas) dan al-harb (dingin) disebutkan 4 kali, perkataan al-yaum (hari) dalam bentuk mufrad disebut 365 kali, perkataan al-yaum (hari) dalam bentuk musanna dan jama’ disebut 30 kali dan perkataan syahr (bulan) disebut 12 kali.
Sekian, wassalam


Al Faqir Ila ‘Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani


[1]  Dr. Abu Zahra' Al-Najdi. 1990. Min al-I'jaz al-Balaghiy WA al-'Adadiy Li al-Qur’an al-Karim. terbitan Al-Wakalah AI-'Alamiyah li At-Tauzi’.
  


No comments:

Post a Comment