PENGUASAAN ISTIQOMAH DALAM KEHIDUPAN

Monday, 16 January 2012

NILAI-NILAI KEHIDUPAN MUSLIMNilai-nilai kehidupan seseorang muslim yang normal mesti bergantung erat dengan ketuhanan Allah, dia mesti mempunyai pertalian secara langsung dengan Allah agar dia dapat menghayati kehidupan yang bersih dan suci, dia mesti berpegang teguh dengan apa yang diturunkan oleh Allah supaya keyakinan hidupnya itu hanya semata-mata untuk dipersembahkan kepada Allah dan dia juga mesti mengeluarkan dirinya dari belenggu kejahilan dan segala kepercayaan yang boleh merenggangkan hubungan dengan Allah. Segala unsur-unsur yang tidak berguna yang bercampur-baur dengan noda dan dosa dalam dirinya mesti dikikis dan dibuang, kemudian menggilap semula dengan zikrullah agar pergantungan hidupnya hanya mutlak kepada Allah semata-mata. Kehidupannya pasti kelihatan tenang apabila dijelmakan ke dalam dirinya cahaya keyakinan yang meletakkan ketuhanan Allah adalah segala-galanya, bahawa Allah itu adalah Tuhan Yang Satu, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Berkuasa, Tuhan Yang Maha Perkasa, Tuhan Yang Maha Mencipta, bahkan Allah itu Tuhan Semesta Raya. Maka, seluruh hakikat kehidupan setiap hamba yang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah mesti mempersembahkannya ke pangkuan Allah, Zat Yang Kekal Abadi…!

 Segala niat yang melekat pada dinding hati, segala perasaan yang hendak digambarkan dan yang hendak diguriskan, segala pemikiran yang hendak dilakarkan, segala tindakan yang hendak dilakukan, segala amal perbuatan yang hendak dikerjakan, segala tingkah laku dan segala apa jua perlakuan hidup mestilah dikaitkan dengan ketuhanan Allah dan kekuasaanNya.

Dengan sebab itu, Allah menurunkan manhajNya sendiri untuk diikat dan diatur-galur dalam kehidupan manusia sebagai pedoman bagi meneruskan perjalanan di hari esok dan hari-hari seterusnya. Setiap individu muslim yang ingin menguasai kehidupannya dari gelora dan godaan hawa nafsu yang jijik dan dari syaitan laknat mesti kembali ke pangkuan Allah. Di sana dia akan menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah dari aspek kudrat dan kekuasaanNya. Maka, tercetus di sana suatu kesedaran yang mengalir di dalam dirinya bahawa tiada sesiapapun yang berkuasa di alam ini melainkan Allah, Tuhan Yang Satu.

Itulah Dia Tuhan Yang Sebenar-benar Tuhan, iaitu Allah..!


Sekian, wassalam


Al Faqir Ila Afwi Rabb
Lutpi Mustafa El-Batnani
No comments:

Post a Comment